Kuzey Plastik ve İnovasyon | Plastik Kasa | İmalat | İhracat | İthalat 

KALİTE POLİTİKASI

Giriş - Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ


Kuzey Plastik çalışma alanıyla ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı, topluma ve müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda,

 • Yasal mevzuatı takip ederiz.
 • Müşteri mevcut ya da olabilecek ihtiyaç, istek ve beklentileri detaylı olarak analiz ederiz ve müşterilerimizin memnuniyetini amaçlarız.
 • Teknolojik altyapıya önem veririz ve sürekli olarak geliştiririz.
 • İş paydaşlarımız olan tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ile sürekli koordinasyon içinde çalışırız, birikimlerimizi onlarla paylaşırız.
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi eğitir, bilgilendiririz.
 • Şirket ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı için planlı çalışmalar yaparız, israfı belirleyip asgariye indiririz. Doğal kaynakları kirletmeyiz, kirletilmesine engel oluruz. Çevre dostu, güvenilir ürünler kullanır, üretir ve pazarlarız.
 • Ürünlerimiz ve çalışmalarımızdan kaynaklanacak riskleri belirler, en iyi, planlı işletme uygulamalarıyla, işyerimizin emniyetli , sağlıklı ve çevre açısından güvenli olmasını sağlarız.
 • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi üzerinde anlaştığımız emniyet, sağlık ve çevreyle ilgili temel çalışma göstergelerine karşı sorumlu tutarız ve onları teşvik ederiz.
 • Ürün kalitesi ve güvenirliği, çevre, iş güvenliği ve sağlık konularında oluşabilecek risklerimizi önceden görebilmek için çalışmalar yaparız ve riskleri asgariye indiririz.
 • İş süreçlerimizi sürekli olarak gözde geçiririz, geliştirilmesi için programlar yapar ve gerekli kaynağı sağlarız.
 • Uygulamalarımızı periyodik olarak gözden geçirir, hedefler belirler ve sürekli olarak geliştiririz. Çalışmalarımızda yasal otoritelere, Müşterilerimize ve halkımıza karşı şeffaflığı benimseriz.